Admin

Bell Schedules

Regular School Day

First Bell at 7:25 a.m.

School Begins at 7:30 a.m.

School Released at 1:45 p.m.

 

Block 1 7:30 a.m. –   9:00 a.m.

Block 2 9:05 a.m. – 10:40 a.m.

Advisory School Day

First Bell at 7:25 a.m.

School Begins at 7:30 a.m.

School Released at 1:40 p.m.

 

Block 1 7:30 a.m. –   8:50 a.m.

Block 2 8:55 a.m. – 10:10 a.m.

Advisory  10:15 a.m. - 10:55 a.m.

2 – Hour Late Start

First Bell at 9:25 a.m.

School Begins at 9:30 a.m.

School Released at 1:45 p.m.

 

Block 1 9:30 a.m. – 10:25 a.m.

Block 2 10:30 a.m. – 11:20 a.m.

1st Lunch Students

    Lunch       10:40 a.m. – 11:15 a.m.

    Block 3     11:20 a.m. – 12:10 p.m.

1st Lunch Students    

Lunch       11:00 a.m. – 11:30 a.m.    

Block 3     11:35 a.m. – 12:20 p.m.

1st Lunch Students

    Lunch       11:25 a.m. – 11:55 a.m.

    Block 3     12:00 p.m. – 12:50 p.m.

2nd Lunch Students    

Block 3    11:00 a.m. – 11:45 a.m.    

Lunch      11:50 a.m. – 12:20 p.m.

 

Block 4    12:25 p.m. – 1:40 p.m.

2nd Lunch Students

    Block 3      11:25 a.m. – 12:15 p.m.

    Lunch        12:20 p.m. – 12:50 p.m.

 

Block 4 12:55 p.m. – 1:45 p.m.

2nd Lunch Students

    Block 3        9:40 a.m. – 10:10 a.m.

    Lunch        10:10 a.m. – 10:40 a.m.

 

Block 4 10:45 a.m. – 11:45 a.m.


 

2 – Hour Early Release

First Bell at 7:25 a.m.

School Begins at 7:30 a.m.

School Released at 11:45 a.m.

 

Block 1 7:30 a.m. –  8:30 a.m.

Block 2 8:35 a.m. –  9:35 a.m.

 

1st Lunch Students

    Lunch         9:35 a.m. – 10:05 a.m.

    Block 3     10:10 a.m. – 10:40 a.m.

 

2nd Lunch Students

    Block 3        9:40 a.m. – 10:10 a.m.

    Lunch        10:10 a.m. – 10:40 a.m.

 

Block 4 10:45 a.m. – 11:45 a.m.